BUUV en VWC bundelen de krachten op coronahulpplatform